De MAAKbar

In 2013 na mijn afstuderen heb ik mij kandidaat gesteld voor het organiseren, inrichten en uitbaten van de MAAKbar. De MAAKbar is een expo/Pop-up café in BUDAfabriek, Kortrijk….

De Voedselwachter

De opdracht in ontstaan vanuit Vol-au-vent vzw*, die Week van de Voedselwacht organiseert. Week van deVoedselwacht is een project voor en door kinderen van de basisschool. Doel van het project…

De Smaakmobiel

  Vzw Vol-au-vent wil eetcultuur valoriseren en promoten, en eetcultuur als sociaal bindmiddel gebruiken, met bijzondere aandacht voor Vlaanderen en Brussel. Alleen of in samenwerking met binnen- en…

Final Project Funiture Design

Cradle to cradle is my main interest at the moment. As final project I’m designing a bed wall module that follows the c2c principles. Busy making the prototype…

Cradle to Cradle investigation

While doing internship in TAIL – True Architecture and Interior Life – I’m designing a cabinet for all the samples of materials. The cabinet will be following the…

Hettich International Design Award

Officialy took part of the International Design Award 2013!